Az épületek belső hőkomfortjának objektív mérése.

PMV-PPD mérés

Felhasználható a kellemetlenséget okozó
paraméter kiszűrésére

Megbízható előrejelzés

Back
Next
 
 
Menü

PMV-PPD mérés a hőkomfort, komfortérzet mérése

Napjainkban egyre fontosabb szempont az épített terek belső komfortjának megfelelő kialakítása. Egyrészt a képzett és jól dolgozó munkaerő megtartásának egyik lehetséges eszköze, másrészt pedig az otthoni kényelmes pihenés egyik elengedhetetlen feltétele.

A tárgyra vonatkozó 3/2002 (II.8.) sz. SzCsM EüM rendelet a betartandó minimumokról rendelkezik. A betartandó minimumok pedig az MSZ 21875-79 es szabványon alapulnak. A szabvány kiadása óta eltelt 40 év során bekövetkezett technikai fejlődés  eredményeként, napjainkban lényegesen korszerűbb gépészeti és építészeti megoldások váltak elérhetővé, sőt általánossá.
A 40 évvel ezelőtti elvek betartása, belső épület komfort szempontból, várhatóan nem ad okot különösebb büszkeségre, sem az üzemeltetők, sem a tervezők,  sem kivitelezők szempontjából.

A modern ember életének jelentős részét tölti mesterségesen kialakított terekben. Akár az otthonáról akár a munkahelyéről van szó, esetleg közintézményről, hivatalról, moziról, színházról , a helyszín megszabja a lehetséges vagy szükséges fizikai aktivitás mértékét, valamint az ehhez az aktivitáshoz és az elvárt pontossághoz illetve kényelemhez tartozó ruházatot.

Amennyiben az adott fizikai aktivitás során termelt hőmennyiség és a ruházat szigetelő vagy áteresztő képessége nincs összhangban a környezettel (léghőmérséklet,sugárzó felületek hőmérséklete, levegőmozgás) diszkomfort érzet alakul ki,amely kihat a munka illetve a pihenés minőségére is.Hagyományos értelemben és leegyszerűsítve a fogalmakat kellemetlenül érezzük magunkat, fázunk illetve melegünk van .
PMV_PPD mérés,  belsô hôkomfort, belsô hôkomfort mérése, komfortmérés

A mesterségesen kialakított környezet elsődleges célja azonban az, hogy megteremtse a munkafolyamat pontosságához illő ruházat és fizikai aktivitás komfortos összhangját a környezeti feltételekkel.


Akár munkafolyamatokról akár, valamilyen zárt térben végzett rekreációs tevékenységről beszélünk, az ott végzett tevékenységekhez tartozik egy elvárt pontosság és gyorsaság, amihez jellemzően csak egy szűken meghatározott ruházat biztosít elég kényelmet. Amennyiben a környezeti tényezők nincsenek összhangban a fizikai aktivitással, a helyváltoztatás gyakoriságával és a ruházattal, könnyen előfordulhat,hogy kesztyűben kellene aranyműveskedni,sapka-sálban filmet nézni,bakancsban és kabátban asztaliteniszezni.

A végzett tevékenység nagyban befolyásolja a hőkomfortot, valamint a környezeti sugárző hő is jelentős hatással bír az emberi hőkomfortra.
A tavaszi napsütésben végzett kertészkedés kiváló példája annak az esetnek, amikor az alacsonyabb levegő hőmérsékletet a napból kellemesen sugárzó hő és a könnyű fizikai munka által gerjesztett belső hőfejlődés éppen kellemes komfortot eredményez, még akkor is, ha az évszaknál egy fokkal könnyebb ruházatot viselünk.





PMV-PPD mérés


PMV     Predicted Mean Vote                          (várható hőérzeti érték)
PPD     Predicted Percentage of Dissatisfied    (kedvezőtlen hőérzet várható százalékos valószínűsége)

A PMV-PPD mérés figyelembe veszi a környezetből érkező hősugárzást, a környező levegő hőmérsékletét és mozgási sebességét valamint annak változékonyságát (turbulencia) , valamint a környezeti levegő páratartalmát.


A PMV-PPD komfortmérés és a PMV-PPD komfortmérés kiértékelése az MSZ EN ISO 7730-as szabványon alapul. A szabványban szereplő határértékek és osztályozási rend olyan nagyszámú  kisérleteken alapulnak, amelyekben a résztvevők különböző környezeti körülmények között értékelték a komfortérzetüket.

Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés,Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés, komfortmérés, komfortérzet



A mérési eredmények kiértékelése az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint végezhető el


Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés



A PMV-PPD komfortmérések végezhetőek pontszerűen egy-egy kiugróan jellemző helyszínen,
PMV-PPD mérés, Belsô komfort, komfortérzet
Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés, komfortmérés, komfortérzet







illetve raszteresen is,feltérképezve ezzel a belső tér komfortérzetét, hőkomfortját.

A mérést Testo 480 típusú műszerrel végezzük. A műszerhez kapcsolt digitális érzékelők folyamatosan a kalibrálási jegyzőkönyv adataival korrigált értékeket jelzik ki,ezért a mérést nem terheli hiba !

A mért értékek alapján a számítást az "MSZ EN ISO 7730:2006" szabvány szerint a műszer végzi és folyamatosan ki is jelzi.
Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés,Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés, komfortmérés, komfortérzet


Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés,Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés, komfortmérés, komfortérzet


A mérési összeállítás maximálisan kielégíti az MSZ EN ISO 7726:1998 szabványban a mérőeszközökre előírt követelményeket.

Jellemző helyek,ahol az állapot rögzítésére és dokumentálására a PMV-PPD komfortmérés a legalkalmasabb:
Légkondicionáló berendezések által okozott kellemetlenségek, üvegezett nyílászárón keresztül érkező napsugárzás,sűrű ajtónyitogatások hideg v meleg tér felé,nyári túlzott felmelegedés, megfelelő léghőmérséklet mellett is kellemetlen komfortérzet... stb.



A PMV-PPD komfortmérés eredménye lényegesen több mint a 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM rendeletben előírt mérések és követelmények teljesült-nem teljesült szemléletű kiértékelése. A 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM rendelet a minimálisan betartandó komfort étékekről rendelkezik, ezért a PMV-PPD mérés annál árnyaltabb és lényegesn jobban illeszkedik a munkaerő megtartási stratégiák belső komfortra vonatkozó előirányzatainak teljesítéséhez.

Az eredmények feldolgozása és a következtetések nem az egyszerű megfelel-nem felel meg (veszélyes-nem veszélyes)  sémát követik. A PMV-PPD mérések célja az igényeket legjobban kielégítő és egyben még gazdaságos belső komfort kialakítása. A műszerpark természetesen maximálisan alkalmas a 3/2002 -es rendelet szerinti méréseknek a megbízható elvégzésére is.


2. számú melléklet a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelethez, amely a környezeti hőmérsékletekre vonatkozó minimális követelményeket tartalmazza.


Hôkomfort, belsô hôkomfort, komfortérzet,komfortérzet, PMV-PPD , PMV-PPD mérés, komfortmérés, komfortérzet


A hétköznapokban a PMV-PPD komfortmérésből származó érték elsősorban és általában, tapasztalati úton, szubjektív módon kerül érzékelésre,viszont több eset is lehetséges, amikor szükség lehet a kialakult  állapot független és  objektív rögzítésére:


- rosszul működő fűtés,
- akadozó vagy kimerült légkondicionáló berendezés
- direkt hideg vagy meleg levegő befúvás,
- fűtetlen szomszéd miatti túlzottan hideg falak,
- vagy padlók és
- mennyezetek,
- épületgépészeti fűtő vagy
- hűtő rendszerek átadás átvétele
- az épületgépészeti rendszer kivitelezőjével vagy üzemeltetőjével
  kialakult vita pártatlan és objektív rendezésére
..... stb.





Belső hőkomforttal kapcsolatos panaszok, vagy konkrét mérési igény esetén  keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Pannon Infrared Bt.
2484. Gárdony Óvoda utca 17.
Monori Tamás
okl. építőmérnök
MEKH regisztrált energetikai auditor
Tel: 30/272-01-88
email:info@pannoninfrared.eu 


Kérdésekre és előzetes konzultációra is készséggel biztosítunk lehetőséget.
Munkáinkat szigorú határidő fegyelemmel végezzük az elérhető legmagasabb szakmai szinvonalon, műszeres mérésekkel alátámasztva, az adatok statisztikai elemzését is beleértve.
További részletek az energia auditot ismertető weboldalunkan olvashatóak.




Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88






A weblap üzemeltetője a Pannon Infrared, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)  által regisztrált energetikai auditor cég.
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.